За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 604
 • Публікація
  Comparative analysis of neural network models for the problem of speaker recognition
  (ХНУРЕ, 2023) Kholiev, V.; Barkovska, O.
  The subject matter of the article are the neural network models designed or adapted for the problem of voice analysis in the context of the speaker identification and verification tasks. The goal of this work is to perform a comparative analysis of relevant neural network models in order to determine the model(s) that best meet the chosen formulated criteria, – model type, programming language of model’s implementation, parallelizing potential, binary or multiclass, accuracy and computing complexity. Some of these criteria were chosen because of universal importance, regardless of particular application, such as accuracy and computational complexity. Others were chosen due to the architecture and challenges of the scientific communication system mentioned in the work that performs tasks of the speaker identification and verification. The relevance of the paper lies in the prevalence of audio as a communication medium, which results in a wide range of practical applications of audio intelligence in various fields of human activity (business, law, military), as well as in the necessity of enabling and encouraging efficient environment for inward-facing audio-based scientific communication among young scientists in order for them to accelerate their research and to acquire scientific communication skills. To achieve the goal, the following tasks were solved: criteria for models to be judged upon were formulated based on the needs and challenges of the proposed model; the models, designed for the problems of speaker identification and verification, according to formulated criteria were reviewed with the results compiled into a comprehensive table; optimal models were determined in accordance with the formulated criteria. The following neural network based models have been reviewed: SincNet, VGGVox, Jasper, TitaNet, SpeakerNet, ECAPA_TDNN. Conclusions. For the future research and practical solution of the problem of speaker authentication it will be reasonable to use a convolutional neural network implemented in the Python programming language, as it offers a wide variety of development tools and libraries to utilize.
 • Публікація
  Метод керування системою генерації електроенергії з використанням бездротових технологій
  (ХНУРЕ, 2023) Корнієнко, Є. Д.; Ляшенко, О. С.; Торба, А. А.
  Актуальність. У сучасних умовах питання енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії є актуальними й важливими. Зокрема сонячна енергетика є однією з найбільш перспективних галузей у вирішенні цих проблем. Для оптимального застосування сонячної енергії потрібно контролювати й керувати процесом генерації. Необхідний метод, який би керував системою генерації електроенергії з використанням бездротових технологій та мав гнучкі режими роботи. Створення методу ефективного пошуку точки максимальної потужності та системи генерації електроенергії загалом є основним завданням статті. Мета роботи – дослідити та розробити метод керування системою генерації електроенергії з використанням бездротових технологій. Предметом дослідження є метод керування та контролю системи генерації електроенергії. Об’єктом є процес керування та контролю системи генерації електроенергії. Методи дослідження – це методи роботи сонячної панелі за умови максимальної потужності: PWM (Pulse Width Modulation) та MPPT (Maximum Power Point Tracking). Результати роботи. У статті запропоновано метод керування системою генерації електроенергії з використанням бездротових технологій. Для генерації електроенергії обрано сонячну панель і генератор. Контроль генерації та функціонування системи базується на роботі мікроконтролера, що передає поточні дані та може контролювати систему мобільного застосунку через Wi-Fi-модуль. Зазначений метод може бути використаний у "Розумному будинку" та інших системах, спрямованих на стале енергоживлення споживачів. Висновок. Розроблений метод керування системою генерації електроенергії планується застосовувати в подальшому в системах сталого живлення споживачів. Надалі метод може бути вдосконалений унаслідок інтеграції з іншими бездротовими технологіями та додавання інших об’єктів генерації електроенергії.
 • Публікація
  Методи та алгоритми оцінювання цифрової інфраструктури закладів вищої освіти
  (ХНУРЕ, 2023) Лега, Є.; Ляшенко, С. О.
  У сучасному світі використання цифрових технологій у навчальному процесі стає все більш актуальним явищем. У зв’язку з цим оцінювання цифрової інфраструктури закладів вищої освіти є надзвичайно важливим. Для цього необхідно застосовувати відповідні методи й алгоритми, що дають змогу визначати якість цифрової інфраструктури та її ефективність у навчанні. З метою підвищення якості освіти й забезпечення максимальної доступності цифрової інфраструктури важливо проводити належне оцінювання. Предметом дослідження є методи та алгоритми оцінювання цифрової інфраструктури вишів. Мета роботи – аналіз методів оцінювання цифрової інфраструктури закладів вищої освіти та створення універсального підходу для вишів на базі проаналізованих прикладів. У статті вирішуються конкретні завдання: аналіз наукових джерел щодо методів і алгоритмів оцінювання рівня цифрової інфраструктури; розгляд основних методів, що використовуються для схожих завдань в Україні та світі; визначення наявних критеріїв і показників оцінювання; розроблення уніфікованих критеріїв, з огляду на специфіку кожного закладу вищої освіти; створення методу оцінювання за певними критеріями та вибір методів для виявлення значущих критеріїв; розроблення алгоритму для оцінювання критеріїв та отримання загальної оцінки; аналіз здобутих результатів. Для досягнення мети й вирішення поставлених завдань застосовані такі методи: науковий аналіз, аналіз ієрархій та аналіз експертних оцінок. Основним результатом дослідження є розроблення універсального методу й алгоритму оцінювання цифрової інфраструктури закладів вищої освіти, що дають змогу ефективно та більш об’єктивно визначати рівень розвитку цифрової інфраструктури у вишах і порівнювати різні навчальні заклади. Висновки: застосування методу допоможе порівнювати заклади вищої освіти з огляду на особливість кожного з них і дасть змогу більш об’єктивно оцінити цифрову інфраструктуру навчальних закладів.
 • Публікація
  Method for determining the rational number of uav flotilla taking into account the reliability of the aircraft
  (ХНУРЕ, 2023) Ruban, I.; Lebediev, V.
  The conducted studies showed that projects of analysis and assessment of emergencies at critical infrastructure facilities have been initiated in Ukraine and abroad. The purpose of such a system is the formation of data for the development of architecture, demonstration analytics and a prototype of decision support capabilities, taking into account the use of currently available data and analytical methodologies. Unmanned aerial vehicles (UAVs), which work with ground and air control points in emergencies, are planned as the basis for the construction of such a system. The subject of the study is methods of determining the rational number of UAV flotillas taking into account the assigned tasks and characteristics. Currently, there is no method for determining the rational number of a UAV flotilla, taking into account the reliability of the aircraft. An urgent scientific and technical task is the task of creating a rational number of the UAV flotilla, taking into account the reliability of the aircraft and the necessary quality of monitoring the situation in emergencies. The purpose of the article is to develop a method for determining the rational number of UAV flotillas taking into account the reliability of the aircraft and the necessary quality of monitoring the situation in emergencies. Research methods – provisions of risk theory, probability theory, combinatorics, mathematical apparatus of reliability theory, mathematical methods of optimization. Research results: an analysis of factors affecting the structure of the UAV grouping was carried out; the dependence of task performance on the probability of UAV failure under the influence of interfering factors was obtained; it is shown that in conditions with a low impact of interfering factors, the reliability of individual UAVs does not have a significant impact on the performance of assigned tasks. It has been established that with ncreasing influence of interfering factors, the probability of completing tasks depends on the reliability of the aircraft. Conclusions: The proposed method makes it possible to create a rational number of UAV flotillas taking into account the reliability of the aircraft and the necessary quality of monitoring the situation with a rational number of UAVs in emergencies.
 • Публікація
  Оцінювання енергетичних витрат у процесі використання мобільних пристроїв для хмарних обчислень
  (ХНУРЕ, 2023) Мамчич, О. О.; Волк, М. О.
  Сучасні обчислювальні задачі потребують зростання обчислювальних потужностей. Це викликає необхідність створення та виробництва нового обладнання для хмарних обчислень. Одночасно з цим кількість персональних мобільних пристроїв уже вимірюється мільярдами, і навіть часткове їх залучення могло б зменшити вимоги до виробництва. Крім того, мобільне апаратне забезпечення є більш енергоефективним, що сприяє значному заощадженню енергії. У статті досліджено питання якісної та кількісної оцінки ефективності використання мобільних пристроїв для обчислень порівняно з традиційними стаціонарними рішеннями. Мета роботи – обґрунтувати таку гіпотезу: обчислення в хмарі на основі мобільних пристроїв суттєво зменшує використання енергії, ніж обчислення на стаціонарному обладнанні. Для цього показано, що обчислення на мобільному графічному процесорі є більш енергетично ефективним, ніж обчислення на стаціонарному процесорі. Для визначення якісної переваги проаналізовано публічні джерела та бенчмарки. На основі досліджених даних обчислено показники ефективності для різноманітних мобільних і стаціонарних графічних процесорів. Аргументовано, що здебільшого мобільні рішення витрачають суттєво менше енергії порівняно з стаціонарними рішеннями. Для обчислення кількісної переваги проведено експеримент на основі двох платформ: мобільної та стаціонарної. Одну й ту саму обчислювальну задачу було реалізовано за допомогою Apple Metal та NVidia CUDA. На основі цієї задачі обчислено показники енергетичної ефективності мобільного й стаціонарного графічного професора. За результатами дослідження визначено суттєву перевагу мобільного графічного процесора в перерахунку на енергетичну ефективність. Цей результат є релевантним, оскільки платформи вийшли в один рік із різницею у кілька місяців, отже, їх можна вважати ровесницями одна одній. Надані підходи не враховують споживання всіх інших частин системи, крім графічних процесорів. Це означає, що споживання материнської плати, блоку живлення тощо можуть схилити перевагу на користь мобільного процесора ще більше. Але для розподілених обчислень дуже важливим є мережне з’єднання, що може споживати суттєву кількість енергії на мобільному пристрої. Подальші дослідження стосуватимуться більш всеосяжного обліку споживання енергії різними підсистемами комп’ютера.
 • Публікація
  Research into speech-to-text tranfromation module in the proposed model of a speaker’s automatic speech annotation
  (ХНУРЕ, 2022) Barkovska, O.
  The subject matter of the article is the module for converting the speaker’s speech into text in the proposed model of automatic annotation of the speaker’s speech, which has become more and more popular in Ukraine in the last two years, due to the active transition to an online form of communication and education as well as conducting workshops, interviews and discussing urgent issues. Furthermore, the users of personal educational platforms are not always able to join online meetings on time due to various reasons (one example can be a blackout), which explains the need to save the speakers’ presentations in the form of audio files. The goal of the work is to elimination of false or corrupt data in the process of converting the audio sequence into the relevant text for further semantic analysis. To achieve the goal, the following tasks were solved: a generalized model of incoming audio data summarization was proposed; the existing STT models (for turning audio data into text) were analyzed; the ability of the STT module to operate in Ukrainian was studied; STT module efficiency and timing for English and Ukrainian-based STT module operation were evaluated. The proposed model of the speaker’s speech automatic annotation has two major functional modules: speech-to-text (STT) і summarization module (SUM). For the STT module, the following models of linguistic text analysis have been researched and improved: for English it is wav2vec2-xls-r-1bz, and for Ukrainian it is Ukrainian STT model (wav2vec2-xls-r-1b-uk-with-lm.Artificial neural networks were used as a mathematical apparatus in the models under consideration. The following results were obtained: demonstrates the reduction of the word error level descriptor by almost 1.5 times, which influences the quality of word recognition from the audio and may potentially lead to obtaining higher-quality output text data. In order to estimate the timing for STT module operation, three English and Ukrainian audio recordings of various length (5s, ~60s and ~240s) were analyzed. The results demonstrated an obvious trend for accelerated obtaining of the output file through the application of the computational power of NVIDIA Tesla T4 graphic accelerator for the longest recording. Conclusions: the use of a deep neural network at the stage of noise reduction in the input file is justified, as it provides an increase in the WER metric by almost 25%, and an increase in the computing power of the graphics processor and the number of stream processors provide acceleration only for large input audio files. The following research of the author is focused on the study of the methods of the obtained text summarization module efficiency.
 • Публікація
  Approach to building a global mobile agent way based on q-learning
  (ХНУРЕ, 2020) Martovytskyi, V.; Ivaniuk, O.
  Today, the problem of navigation of autonomous mobile systems in a space where disturbances are possible is urgent. The task of finding a route for a mobile robot is a complex and non-trivial task. At the moment, there are many algorithms that allow you to solve such problems in accordance with the specified criteria for building a route. Most of these algorithms are modifications of "basic" path planning methods that are optimized for specific conditions. The subject of research in the article is the process of building a global path for a mobile agent. The purpose of the work is to create an algorithm for planning the route of autonomous mobile systems in space using the Q-learning algorithm. The following tasks are solved in the article: development of an approach to training and support of a reinforcement learning algorithm for building a global path of a mobile agent; testing the agent's ability to find a path in environments that are not in the training set. The following methods are used: graph theory, queuing theory, Markov decision-making process theory and mathematical programming methods. The research is based on scientific articles and other materials from foreign conferences and archives in the field of machine learning, deep learning and deep reinforcement learning. The following results were obtained: an approach was formulated to construct the global path of a mobile agent based on the accumulated data in the process of interaction with the external environment. The environment rewards these actions and the agent continues to carry them out. This approach will allow this method to be applied to a wide range of situations and devices. Conclusions: This approach allows accumulating the knowledge of the outside world for further decision-making when planning a route where the robot can acquire the skill of self-learning, studying and training like a human, and finding the path from the initial state to the target state in an unknown environment. In the modern world, the use of robots and autonomous systems is spreading, designed to replace or facilitate human labor, make it safer and speed it up. Adaptive autonomous path finding algorithms are very important in many robotics applications. Thus, navigation tasks with limited information are relevant today, since this is the main task that the agent solves, and one of the tasks that are part of the robot during operation.
 • Публікація
  Інформаційна технологія побудови та використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності
  (ХНУРЕ, 2019) Маковейчук, О. М.
  Предметом дослідження в статті є інформаційна технологія побудови та використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності. Мета роботи – розробка інформаційної технології побудови та використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності. В статті вирішуються наступні завдання: аналіз основних типів візуальних маркерів доповненої реальності (AR-маркерів); формулювання основних вимог до візуальних інформаційних структур доповненої реальності; розробка моделі візуальної інформаційної структури доповненої реальності; розробка моделі стійкого мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності; розробка інформаційної технології побудови і використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності; аналіз результатів застосування мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності; оцінка ефективності застосування основних типів візуальних маркерів доповненої реальності. Використовуються такі методи: методи цифрової обробки зображень, теорії ймовірності, математичної статистики, криптографії та захисту інформації, математичний апарат теорії матриць. Отримано наступні результати: проведено аналіз основних типів візуальних маркерів доповненої реальності; сформульовано основні вимоги до візуальних інформаційних структур доповненої реальності; розроблена модель візуальної інформаційної структури доповненої реальності, яка є результатом послідовного виконання таких операцій: введення надлишковості, проведення стохастичного перевпорядкування даних, додавання мозаїчного біт-контейнера; розроблена модель стійкого мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності у вигляді таких процедур: оператор введення надлишковості реалізований у вигляді процедури масштабування бінарного зображення-повідомлення у задане число разів методом найближчого сусіда, оператор стохастичного перевпорядкування даних реалізований у вигляді процедури перемішування пікселів за допомогою відомої псевдовипадкової перестановки, оператор додавання мозаїчного біт-контейнера реалізований у вигляді процедури кодування кольором клітинок маркера, які розділяються рамкою з проміжним кольором; розроблена інформаційна технологія побудови і використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності; проведено аналіз результатів застосування мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності та оцінка ефективності застосування основних типів візуальних маркерів доповненої реальності. Висновки: проведено опис інформаційної технології побудови та використання інформаційних структур доповненої реальності на основі систематизації її науково-прикладних основ. Показано її практичне функціонування на прикладі розробленого стійкого мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності. Подальші дослідження рекомендовано продовжити у напрямку узагальнення розроблених моделей і методів побудови і використання мозаїчних стохастичних маркерів, в яких, на відміну від розглянутих бінарних, будуть використовуватися зображення-повідомлення у градаціях сірого та кольорові. Оскільки прототипування запропонованих алгоритмів проводилося в системі програмування MATLAB, то для побудови працюючого прототипу, пропонується у подальшому перейти до мови програмування С++, що дозволить імплементувати запропоновану інформаційну технологію у вигляді бібліотек для використання на мобільних платформах Android та iOS.
 • Публікація
  Модифицированная информационная технология распределения заданий на ресурсы для систем облачных вычислений
  (ХНУРЕ, 2019) Филимончук, Т. В.; Волк, М. А.; Казмина, Д. Р.; Ольшанская, Т. И.; Рисухин, М. В.
  Объектом исследования выступает процесс распределения пула входных заданий на вычислительные ресурсы в гибридных кластерных системах. Предмет исследования – информационная технология распределения заданий на вычислительные ресурсы гибридных кластерных систем. Цель – разработка и внедрение этапа имитационного моделирования в модифицированную информационную технологию распределения входящего пула заданий на вычислительные мощности гибридных кластерных систем. Задачи: на основе математических моделей заданий, вычислительных ресурсов и методов распределения модифицировать существующую информационную технологию распределения заданий; разработать информационную систему, которая будет выполнять автоматизированный процесс сбора и обработки полученных данных; сформировать ряд экспериментов по распределению входного пула заданий, на основе реализованных в среде имитационного моделирования методов распределения. Методы исследования базируются на использовании теории множеств, общей теории систем и теории имитационного моделирования. Получены следующие результаты. Предложена модифицированная информационная технология распределения программных заданий большой размерности на вычислительные ресурсы для систем облачных вычислений с использованием имитационной среды моделирования с последующим выбором наилучшего плана распределения по каждому пулу входных заданий. Предложенная информационная технология внедрена в имитационную среду моделирования, которая позволяет воспроизводить процесс функционирования элементарных событий, происходящих в реальных гибридных кластерных системах с сохранением логики их взаимодействия в реальном времени. Выводы: предложенная информационная технология объединяет процессы сбора, хранения, обработки и передачи данных с использованием предложенных в работе методов распределения, средства для дальнейшего анализа результатов моделирования и принятия решения о выполнении определенного действия (выбора наилучшего плана распределения). Использование в среде моделирования множества методов распределения позволяет провести серию экспериментов и на основании полученных результатов, осуществить выбор наилучшего плана распределения для конкретного входного пула заданий (на основании выбранной стратегии распределения).
 • Публікація
  Image processing models and methods research and ways of improving marker recognition technologies in added reality systems
  (ХНУРЕ, 2019) Bolohova, N.; Ruban, I.
  The subject matter of article is method of image processing, which identify and describe the local features of images. The aim of the article is the determination of ways for interconnection of the methods for processing the image and technologies creation in the development of markers in the systems of additional reality. The following tasks are solved in the article: to analyze the existing methods and algorithms for finding objects in two-dimensional images to determine the basic marker recognition technology in the complementary reality systems. Analyzed genetic, neural network, statistical and fractal methods, as well as approaches to the algorithms implementation of in the software construction for systems of complementary reality. The next results were obtained: a review and a comparative analysis of the main known algorithms for detecting key points in the images were conducted. It was suggested in the development of marker recognition methods it is necessary to develop a procedure of preliminary image processing for the formation algorithms of the front image for the marker under different conditions of obtaining images. At segmentation stages, it is expedient to use genetic algorithms based on the best indicators of proper segmentation and low processing time, but it is necessary to develop functions that are appropriate for the format of the markers. Improve existing methods for processing segmentation results based on a criterion base describing a visual model representing a marker. Conclusions: as a result of the analysis, the following conclusion can be drawn. The fastest and the most accurate algorithm for putting key points is the genetic algorithm (average time of the algorithm is 5.23 seconds, the number of correct answers is 84.25). The longest working time is the neural network method 8.45 seconds, the accuracy of this algorithm is also the lowest - 52. Another advantage of the algorithm of point matching is that if the object goes beyond the frame and then returns again, the program will again continue to track this object. This is supported by algorithms of machine learning. You can also notice that the SIFT calculation works much faster than fractal texture analysis. These results suggest that there are currently no methods for recognizing markers, allowing high accuracy of less than one unit to recognize in a short time. In our opinion, one of the promising directions is the use of Royan methods, namely the development of target functions for accurate and fast recognition of the image by markers.
 • Публікація
  Research of the text processing methods in organization of electronic storages of information objects
  (ХНУРЕ, 2022) Barkovska, O.; Khomych, V.; Nastenko, O.
  The subject matter of the article is electronic storage of information objects (IO) ordered by specified rules at the stage of accumulation of qualification thesis and scientific work of the contributors of the offered knowledge exchange system provided to the system in different formats (text, graphic, audio). Classified works of contributors of the system are the ground for organization of thematic rooms for discussion to spread scientific achievements, to adopt new ideas, to exchange knowledge and to look for employers or mentors in different countries. The goal of the work is to study the libraries of text processing and analysis to speed-up and increase accuracy of the scanned text documents classification in the process of serialized electronic storage of information objects organization. The following tasks are: to study the text processing methods on the basis of the proposed generalized model of the system of classification of scanned documents with the specified location of the block of text processing and analysis; to investigate the statistics of change in the execution time of the developed parallel modification of the methods of the word processing module for the system with shared memory for collections of text documents of different sizes; analyze the results. The methods used are the following: parallel digital sorting methods, methods of mathematical statistics, linguistic methods of text analysis. The following results were obtained: in the course of the research fulfillment the generalized model of the scanned documents classification system that consist of image processing unit and text processing unit that include unit of the scanned image previous processing; text detection unit; previous text processing; compiling of the frequency dictionary; text proximity detection was offered. Conclusions: the proposed parallel modification of the previous text processing unit gives acceleration up to 3,998 times. But, at a very high computational load (collection of 18144 files, about 1100 MB), the resources of an ordinary multiprocessor-based computer with the shared memory obviously is not enough to solve such problems in the mode close to real time.
 • Публікація
  Подход к классификации уязвимостей кибернетической безопасности социальнотехнических систем
  (ХНУРЭ, 2015) Рубан, И. В.
  Decomposition of social-technical systems to identify vulnerabilities and to develop structures and principles of construction of systems for combating cyberattacks.
 • Публікація
  Проєкти зеленого будівництва Кракова: пошук кращих практик для відбудови України
  (КНУБА, 2023) Фесенко, Т. Г.; Фесенко, Г. Г.
  Проєкти зеленого будівництва Кракова: пошук кращих практик для відбудови України
 • Публікація
  Комп'ютерна система визначення траєкторії цілей сталого розвитку ХНУРЕ на основі статистичних даних
  (ГО “Наукова спільнота”, 2023) Богатирьов, К. В.; Гвоздецька, К. П.
  Запропонована комп'ютерна система розрахунку траєкторії досягнення цілей безперервного розвитку на основі статистичних даних є важливим інструментом для таких установ, як Харківський національний університет радіоелектроніки, у досягненні цілей сталого розвитку та збереження конкурентоспроможності в постійно мінливому технологічному середовищі.
 • Публікація
  Проєкти зеленого будівництва Польщі: інформаційно-аналітичний контекст
  (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2023) Фесенко, Т. Г.
 • Публікація
  Креативні локації як форма редевелопменту міських територій
  (2023) Фесенко, Т. Г.; Фесенко, Г. Г.
 • Публікація
  Efficiency of image convolution
  (2019) Smelyakov, K.; Shupyliuk, M.; Martovytskyi, V.; Tovchyrechko, D.; Ponomarenko, O.
  The article discusses the main algorithms used to convolve a digital image, experiment is performed on various reduction factors, and discusses the use of convolution algorithms for an image with a large number of fine details, analyzes the effectiveness of the experimental results and selects the most effective convolution algorithms used for images with a large number small parts.
 • Публікація
  Identification in informative systems on the basis of users’ behaviour
  (2019) Ruban, I. V.; Martovytskyi, V. O.; Shevchenko, T.; Kovalenko, A. A.
  Distributed informative systems which unite the technology of client’s server with global web have posed numerous problems. It turned out that standard methods of identification have already become obsolete. Particularly the problem is that the generally accepted division of methods of a control over physical access and a control over access to information are not effective any more. To solve this problem there is a need to apply for the methods of identification which will have possibility to identify users with the help of aggregate of actions implemented by users in the process of work with DIS.
 • Публікація
  Досвід впровадження вебометричного рейтингу кафедр у Харківському національному університеті радіоелектроніки
  (Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®, 2022) Бєлянінова, Г. Г.; Гунько, М. А.; Ткачов, В. М.
  Наведено приклад розробки та впровадження вебометричного рейтингу кафедр у Харківському національному університеті радіоелектроніки та ефект від його застосування. Запропоновані показники адаптовано відповідно індикаторам світового рейтингу університетів Webometrics Ranking of World Universities. Метою складання рейтингу є активізація роботи кафедр з просування сайтів у мережі Інтернет.