Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 20 з 640
 • Публікація
  Застосування алгоритма дейкстри при проектуванні «Розумних зупинок»
  (2020) Токарєв, В. В.; Славтіч, Д. О.
  Для вирішення проблеми забезпечення простої форми довідкової інформації про міські маршрути, аналітичної обробки даних про часовий інтервал руху громадського транспорту, необхідна «розумна зупинка». Вона дозволяє користувачеві вибирати дві випадкові зупинки і отримувати список, наприклад, автобусних маршрутів, які зможуть доставити його з однієї зупинки до іншої «з» або «без» пересадок з одного автобуса на інший. Ці маршрути відсортовані в порядку зростання на основі часу.
 • Публікація
  Система технічного зору мобільних роботів
  (ФОП Петров В.В., 2022) Давиденко, Б. Є.; Єрьоміна, Н. С.
  Метою даної доповіді є розгляд систем технічного зору, оскільки в наш час дуже популярнім є напрямок автоматизування різних процесів, одним з яких є розпізнавання предметів технічним зором. При розгляді існуючих ро зробок виявляються характеристики класичних методів обробки зорової ін формації, їх позитивні і негативні сторони.
 • Публікація
  Розробка системи управління кіберінцидентами в мережах LTE
  (ФОП Петров В.В., 2022) Барсуков, А. І.; Гук, А. С.
  Метою роботи було проведення досліджень кіберінцидентів, які можуть виникнути в стільникових мережах LTE, щоб їх класифікувати та вибрати найбільш відповідні механізми захисту.
 • Публікація
  Методи вбудовування цифрових водяних знаків
  (ФОП Петров В.В., 2022) Задорожний, О. В.; Мартовицький, В. О.
  Метою доповіді є аналіз різних методів вбудовування цифрових водяних знаків у просторовій області та в області перетворення. У доповіді обговорюються різні методи нанесення цифрових водяних знаків у просторовій області та в області перетворення. Розглянуті основні по няття цифрових водяних знаків, важливі характеристики та сфери застосування цифрових водяних знаків.
 • Публікація
  Використання аналізатора мережі для логування мережевих пакетів
  (ФОП Петров В.В., 2022) Барковська, О. Ю.; Важинський, Б. В.
  В доповіді наводяться результати досліджень ряду аналізаторів мережі (OpenVAS, Wireshark, Intruder, SoftPerfect), їх переваги та недоліки за наступними критеріями: простота у використанні, здібність виявлення загроз та небезпек, інтегрування з хмарними провайдерами.
 • Публікація
  Метод прогнозного обслуговування промислового обладнання з використанням машинного навчання
  (ФОП Петров В.В., 2022) Ляшенко, О. С.; Щербак, Д. Д.; Гладуш, Д. Б.
  Метою доповіді є дослідження, яке полягало в тому, щоб дізнатися про різні види промислового обслуговування та їх проблеми. Крім того, вивчати та застосовувати передові методи аналітики та алгоритми машинного навчання для прогнозування несправностей промислового обладнання. Це допоможе команді технічного обслуговування ремонтувати та планувати технічне обслуговування напередодні виникнення проблем, щоб уникнути будь-яких поломок на підприємстві.
 • Публікація
  Легковісна криптографія вбудованих систем
  (ФОП Петров В.В., 2022) Дорофєєва, К. І.; Ляшенко, О. С.; Мартиненко, Я. А.
  Метою доповіді є дослідження легкої криптографії у вбудованих системах, завдяки якій ці системи можуть функціонувати на рівні з системами, які мають значну потужність, енергію та пам’ять. У доповіді наводяться приклади використання алгоритмів для забезпечення належного функціонування у вбудованих системах
 • Публікація
  Аналіз методів моделювання розподілених систем обробки даних
  (ФОП Петров В.В., 2022) Дяченко, В. О.; Новіков, В. С.; Носик, А. М.
  Сучасні системи зберігання та обробки даних – це складні розподілені програмно-апаратні комплекси, побудовані із застосуванням грід та хмарних технологій, що вимагають певного режиму роботи, що змінюється як при збільшенні обсягів даних, що надходять, так і при зміні якості та складу обладнання.
 • Публікація
  Аналіз ефективності навчання штучних нейронних мереж
  (ФОП Петров В.В., 2022) Дяченко, В. О.; Козлов, Ю. В.; Синяокий, А. О.
  Метою доповіді є аналіз ефективності навчання модифікованих штучних нейронних мереж типу карт Кохонена (КК). У роботі пропонуються новий варіант структури решітки мережі і новий спосіб визначення сусідства між нейронами в такий решітці, ніж в класичному апараті карт Кохонена
 • Публікація
  Модель та метод опису розподілених систем
  (ФОП Петров В.В., 2022) Дяченко, В. О.; Лебедєв, О. Г.; Масленіков, Д. Є.
  У доповіді розглянуті методи моделювання розподілених сервісних систем з погляду побудови архітектури; аналізу протоколів взаємодії компонентів систем; споживаних ними ресурсів; чисельного моделювання розглянутої розподіленої системи та інтеграції одержуваних у ході роботи системи даних у розглянуту модель. Запропоновано нову модель на базі мереж Петрі, що відрізняється поєднанням можливостей створення підмножин міток, групованих сутностей, вкладених груп, імовірнісних спрацьовувань переходів.
 • Публікація
  Методи паралельного та розподіленого моделювання інформаційних систем
  (ФОП Петров В.В., 2022) Волк, М. О.; Саранча, С. М.; Шило, В. В.; Ткаленко, О. В.
  Метою доповіді є розгляд методів та засобів, які забезпечують процес паралельної та розподіленої імітації. Представлено результати, досягнуті в прискоренні моделювання динаміки складних інформаційних систем з використанням паралельних або розподілених багатопроцесорних середовищ. Паралельне моделювання дискретних подій (DES) керує еволюцією системи протягом змодельованого часу ітераційним способом SIMD.
 • Публікація
  Модель тестування застосунків для мобільних пристроїв
  (ФОП Петров В.В., 2022) Браїла, І. В.; Дяченко, В. О.; Міхаль, О. П.
  Метою доповіді є аналіз моделей тестування застосунків для мобільних пристроїв. Проведено огляд методів тестування програмного забезпечення на мета рівні. Для цього дослідження цільовою мобільною платформою була обрана Apple iOS. Досліджено аспекти, які впливають на функціональне тестування застосунків iOS зокрема та мобільних – загалом. У роботі також розкриваються можливості безпеки, якими часто нехтують при виході на ринок. Також розглянуті інструменти автоматизації тестування мобільного інтерфейсу користувача. Особлива увага приділена можливостям та обмеженням Apple UIAutomation. Ще одним важливим питанням, яке розглянуто, була тактика тестування застосунків.
 • Публікація
  Аналіз текстів програм на основі семантичних моделей
  (ФОП Петров В.В., 2022) Бочарова, О. О.; Дяченко, В. О.; Коваленко, А. А.
  У роботі досліджено способи внутрішнього представлення та обробки редагованого тексту програми в інтегрованих середовищах розробок з метою виявлення недоліків наявних засобів підтримки багатомовних програмних проектів. Запропоновано метод предметно-орієнтованого аналізу вихідних текстових програм у процесі редагування на основі семантичних моделей. У процесі виконання семантичних трансляцій між різними семантичними моделями і при врахуванні залежності між їх елементами, використано реляційні зображення. Для семантичної мережі вони є запитами до графу, що представляє дану мережу.
 • Публікація
  Інформаційна модель процесів оцінки якості освітньої програми
  (ФОП Петров В.В., 2022) Петрик, Р. С.; Фесенко, Т. Г.
  В доповіді наводяться результати проведення детального аналізу змісту «обґрунтування рівня відповідності критерію» та ступеня його аргументації ЕГ під час акредитації ОП за окремими спеціальностями галузі знань «12 – Інформаційні технології». Крім того, модель включає етапи формування колегіального рішення в акредитаційний процес: від «експертної оцінки» до «розгляду» галузевою експертною радою та «ухвалення рішення» НАЗЯВО. Розвитком інформаційної моделі оцінки якості ОП може слугувати розробка відповідного програмного продукту.
 • Публікація
  Аналіз методів застосування програмно-конфігурованої мережі (SDN) у комп’ютерних мережах
  (ФОП Петров В.В., 2022) Ярошевич, Р. О.; Коваленко, А. А.
  SDN – це програмно-конфігурована мережа, що повністю конфігурується програмно та визначається здатністю динамічно керувати поведінкою комп'ютерної мережі за допомогою програмного забезпечення через відкриті інтерфейси. Основною відмінністю від звичних мереж є централізоване інтелектуальне управління та моніторинг, які дозволяють перевіряти, контролювати та змінювати передані потоки даних
 • Публікація
  Аспекти побудови та моделювання комплексних самовідновлюваних систем
  (ФОП Петров В.В., 2022) Ткачов, В. М.; Коваленко, А. А.; Кучук, Г. А.
  В доповіді наводяться результати розробки комплексу моделей СС, що дозволяють врахувати особливості таких систем, зокрема наявність механізму моніторингу та виявлення відмов, наявність протоколів автовідновлення. Це дозволяє спланувати заходи щодо покращення параметрів якості функціонування СС та зменшення витрат на експлуатацію їх компонентів
 • Публікація
  Методи енергозбереження в маршрутизації бездротових сенсорних мережах
  (ФОП Петров В.В., 2022) Кметь, О. І.; Завизіступ, Ю. Ю.; Бровенко, І. М.
  Область бездротових сенсорних мереж (WSN) відкриває нову еру застосування вбудованих систем, які в основному обмежені в ресурсах. WSN в даний час розгортається для широкого кола додатків, де застосування традиційних мережевих систем неможливе або стикається з різноманітними проблемами.
 • Публікація
  Дослідження та підвищення якості передачі сигналу в бездротових мережах
  (ФОП Петров В.В., 2022) Майстренко, Г. В.; Столяр, І. В.; Луговий, Д. Ю.
  Актуальність теми обумовлена неможливістю існування сучасного інформаційного середовища без використання Wi-Fi технологій. Важко уявити наше життя у сучасних реаліях без бездротових мереж. На даний момент нам є безліч бездротових технологій, таких як Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, ZigBee, GPRS, NFC, LTE і т.д. У цих тезах доповіді основна увага буде приділена бездротовим локальним мережам, зокрема стандарту 802.11 ac.
 • Публікація
  Методи та засоби швидкої обробки даних комп’ютерних систем, представлених в системі залишкових класів
  (ФОП Петров В.В., 2022) Барсуков, А. І.; Гук, А. С.
  Інформаційні технології в сучасному світі розвиваються дуже динамічно. Неможливо уявити себе без технологій, які стали невід'ємною частиною нашого життя. На цій основі інформація стала дуже важливим ресурсом. З розвитком інформаційного суспільства його стає все більше, а тому зростає увага до інформаційних технологій
 • Публікація
  Моделі та приклади використання RFID-технологій
  (ФОП Петров В.В., 2022) Міхайлов, І. О.; Партика, С. О.
  RFID – Radio frequency identification або радіочастотна ідентифікація. Ідентифікація відбувається методом зчитування RFID-терміналом даних з RFID-карти та слідування визначеним сценарієм. Одним із прикладів використання радіочастотної ідентифікації є система безпеки.