Математичне моделювання поверхні методами інтерстріпації функцій за неповною інформацією про неї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Славік, О. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Опис
Ключові слова
нові інформаційні оператори, інтерстріпація, інтерлінація, відновлення зображень, дистанційне зондування планети, сейсмічна томографія, картографія, неперервність, new information operators, interlination, interstrripation, inpainting, remote semsing of the planet, seismic tomography, cartography
Цитування
Славік, О. В. : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / О. В. Славік ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 21 с.
Колекції