Публікація:
Ефект Вавилова-Черенкова під час взаємодії електрона з діелектричним хвилеводом

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Виконано аналіз досліджень електродинамічної системи, в якій здійснюється взаємодія електрона, що рухається рівномірно та прямолінійно у вільному просторі паралельно твірній діелектричного циліндра, з полями його власних електромагнітних хвиль в умовах резонансів Вавилова–Черенкова Проаналізовано вираз для втрат енергії випромінювання електрона на збудження власних об'ємно-поверхневих мод у діелектричному циліндрі. Вивчено величини цих втрат від значень азимутального і радіального модових індексів.

Опис

Ключові слова

заряджена частинка, ефект Вавилова-Черенкова, власні хвилі та коливання, механізм генерування випромінювання

Бібліографічний опис

Приходько С. В. Ефект Вавилова-Черенкова під час взаємодії електрона з діелектричним хвилеводом : атестаційна робота здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка / С. В. Приходько ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Харків, 2019. - 67 с.

DOI