Моделювання оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Возиловський, Д. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та розробка економіко-математичної моделі оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Розглянуто теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Розкрито сутність, структуру та функції інформаційних систем. Визначено фактори, що впливають на ефективність інформаційних систем. Проаналізовано сучасні методи оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем. Здійснено техніко-економічний аналіз діяльності ТОВ «Мехсервіс». Обґрунтовано необхідність впровадження інформаційної системи на підприємстві. Запропоновано математичну модель оцінки економічної ефективності впровадження інформаційної системи на підприємстві. Розроблено схему алгоритму розв'язання поставленої задачі. Здійснено оцінку економічної ефективності впровадження інформаційної системи на ТОВ «Мехсервіс». Наведено структурно-логічну характеристику результатів дослідження
Опис
Ключові слова
економічна ефективність, інвестиційний проект, дисконтування
Цитування
Возиловський Д. М. Моделювання оцінки економічної ефективності впровадження інформаційних систем : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 051 Економіка / Д. М. Возиловський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 91 с. інформаційна система