Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ризиками підприємства в системі економічної безпеки

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Соловей, Д. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення управління ризиками безпеки підприємства. Pозглянуто теоретичні основи управління ризиками підприємства. Визначено особливості впровадження стандартів управління ризиками в Україні. Надано характеристику методам аналізу ризиків. Проаналізовано фінансові результати діяльності ТОВ «Стандарт». Наведено характеристики продукції, визначені напрями подальшої діяльності. Проведено факторний аналіз формування прибутку. Розроблено та наведено механізм ідентифікації та оцінки ризиків підприємства на основі даних фінансових документів.
Опис
Ключові слова
інформаційне забезпечення, безпека підприємства, ризик –менеджмент, пріоритетність ризиків
Цитування
Соловей Д. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ризиками підприємства в системі економічної безпеки : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / Д. В. Соловей ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 84 с.