Аналіз ефективності використання резонансних лідарів для атмосферних досліджень та астрономії

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Мірошніченко, Е. Г.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі аналізуються можливості методу і радіоелектронної (лазерної) апа-ратури резонансної локації домішок мезосфери та розглянуто можливості лазер-ного дистанційного зондування на основі лідарів, як ефективного методу дослі-дження навколишнього середовища. Викладено принципи побудови систем ліда-рного моніторингу та типи роботи лазерних далекомірів. Проведено аналіз систем лідарного зондування атмосферного середовища
Опис
Ключові слова
флуоресценція, лідар розсіювання, лазер, зондування
Цитування
Мірошніченко Е. Г. Аналіз ефективності використання резонансних лідарів для атмосферних досліджень та астрономії : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Е. Г. Мірошніченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 79 с.