Аналіз медичних зображень для діагностування хвороби

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Коваль, Б. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Одна з важливих проблем застосування ШІ в медицині – підготовка коректних медичних даних для навчання алгоритмів, тому що для цього потрібна велика кількість часу спеціалістів вузького профілю. Можливим рішенням є створення об'єднаної платформи зберігання медичних даних, де лікарі змо- жуть готувати дані для застосування ШІ у своїй спеціальності. Це дозволить у майбутньому підвищити ефективність застосування машинного навчання в медицині завдяки аналізу різнопланових даних різних джерел
Опис
Ключові слова
штучний інтелект, машинне навчання, глибоке навчання, нейронна мережа
Цитування
Коваль Б. В. Аналіз медичних зображень для діагностування хвороби : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Б. В. Коваль ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 71 с.