Інтелектуальна система класифікації стилів музики

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Ушаков, М. Р.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є розробка системи розпізнавання музикальних жанрів за допомогою нейронних мереж. У роботі пропонується система розпізнавання музики з використанням нейронних мереж. Під час роботи було представлено та порівняно два типи нейронної мережі, а саме: згорткова нейронна мережа, рекурсивна нейронна мережа. Об’єктом дослідження є система класифікації стилів музики. Предметом дослідження є процес вилучення музичних функцій та характеристик необхідних для класифікації її жанрів через непостійність звукового сигналу яким і є музика, а також розпливчастим поняттям кожного жанру.
Опис
Ключові слова
нейронні мережі, розпізнавання аудіо, глибоке навчання, згорткова мережа, рекурсивна мережа
Цитування
Ушаков М. Р. Інтелектуальна система класифікації стилів музики : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / М. Р. Ушаков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 82 с.