Аналіз методів забезпечення інформаційної безпеки в IoT мережах

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Тарасов, А. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі виконаний аналіз методів забезпечення інформаційної безпеки в мережах Інтернет речей. Розглянуто основні проблеми та загрози інформаційної безпеки Інтернету речей, відповідно надано основні рекомендації, стосовно використання методів безпеки. Проведено дослідження описаних методів забезпечення інформаційної безпеки з використанням загальновідомих уразливостей. На основі чого проведена якісна та кількісна оцінка ризиків. Якісна оцінка ризиків дозволила визначити перелік пріоритетних ризиків, де визначений перелік пріоритетних ризиків було піддано кількісній оцінці. У процесі кількісної оцінки ризику було визначено ступень впливу виявлених пріоритетних ризиків на цільові показники проекту з урахуванням ймовірності їх настання. Також було доведено рентабельність запропонованих методів безпеки.
Опис
Ключові слова
CVE, IOT, IP-камери, загрози, методи забезпечення інформаційної безпеки, оцінка якості
Цитування
Тарасов А. С. Аналіз методів забезпечення інформаційної безпеки в IoT мережах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 Кібербезпека / А. С. Тарасов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 80 с.