Розробка вебресурсу для швидкого кредитування фізичних осіб засобами Wordpress

Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Столяренко, Н. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом роботи є розробка вебресурсу засобами Wordpress. Метою роботи є розробка вебресурсу для швидкого кредитування фізичних осіб засобами Wordpress . Під час розробки вебресурсу були використані наступни технології: для Frond-end частини проєкту використано CSM Wordpress. Для розробки плагін калькулятор було використано JavaScript, jQuery, PHP. У якості СУБД було використано MySQL. У результаті роботи здійснена програмна реалізація вебресурсу для швидкого кредитування фізичних осіб
Опис
Ключові слова
розробка вебресурсу засобами wordpress, розробка плагина калькулятор, javascript, jquery, php, мова запитів sql
Цитування
Столяренко Н. В. Розробка вебресурсу для швидкого кредитування фізичних осіб засобами Wordpress : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Н. В. Столяренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 47 с.