Вплив засобів оздоровчої гімнастики на біологічний вік жінок 45-55 років, які займаються баскетболом

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Церковна, О. В.
Філенко, Л. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Анотація. Покращити показники стану здоров’я сучасної жінки можливо засобами підвищення рухової активності, занять баскетболом, оздоровчою гімнастикою. Мета: виявлення ступеню впливу оздоровчої гімнастики ХАДУ на біологічний вік жінок 45-55 років, які займаються баскетболом. Матеріали та методи: аналіз та узагальнення літературних джерел; анкетування; дослідження біологічного віку; тестування показників функціонального стану; виявлення суб’єктивної оцінки здоров’я; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Дослідження проводилось протягом 10 місяців на базі спортивного комплексу Харківського національного університету радіоелектроніки, у дослідженні приймали участь 31 жінка. Результати: на основі результатів опитування жінок щодо вибору засобу відновлення організму після тренувальних навантажень з баскетболу, було обрано оздоровчу гімнастику ХАДУ. Під впливом тренувальних занять з баскетболу та оздоровчої гімнастики ХАДУ протягом 10 місяців кількість жінок зі співпаданням біологічного та паспортного віку зросла на 29%. Порівняльний аналіз дозволив виявити t = 4,54, що вказує на наявність достовірних змін у показнику біологічного віку жінок 45-55 років, які займаються баскетболом на рівні значимості р<0,001. Кореляційний аналіз свідчать про наявність тісних взаємозв’язків між всіма досліджуваними параметрами функціонального стану досліджуваних, що характеризують біологічний вік досліджуваних (р<0,001). Застосування регулярних занять баскетболом та оздоровчою гімнастико ХАДУ дозволило покращити індекс суб’єктивної оцінки здоров’я за всіма досліджуваними симптомами: у 20% опитаних зменшилися болі у попереку, 14,8% жінок відмітили покращення зору, 12% досліджуваних вказали на зменшення болі в суглобах, у 10% жінок покращився сон. Висновки: комплексний підхід до планування занять баскетболом та гімнастикою ХАДУ мали оздоровчий ефект, сприяли зменшенню середньої кількості симптомів суб’єктивної оцінки здоров’я та зменшенню біологічного віку. Застосування методики ХАДУ для жінок 45-55 років, які займаються баскетболом, можна рекомендувати у якості ефективного засобу профілактики передчасного старіння.
Опис
Ключові слова
біологічний вік, гімнастика ХАДУ, жінки, старіння, баскетбол
Цитування
Церковна О. В. Вплив засобів оздоровчої гімнастики на біологічний вік жінок 45-55 років, які займаються баскетболом / О. В. Церковна, Л. В. Філенко // Спортивні ігри. [Онлайновий ресурс], [S.l.], n. 3(21), p. 60-70, чер. 2021. ISSN 2523-4161.