Please use this identifier to cite or link to this item: https://openarchive.nure.ua/handle/document/19497
Title: Ґендерний моніторинг формування експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (на прикладі спеціальності «192 Будівництво та цивільна інженерія»)
Authors: Чередниченко, Є. Є.
Фесенко, Т. Г.
Issue Date: 2021
Citation: Чередниченко Є. Є. Ґендерний моніторинг формування експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (на прикладі спеціальності «192 Будівництво та цивільна інженерія») / Є. Є. Чередниченко, Т. Г. Фесенко // Ґендерна політика очима української молоді: матеріали підсумкової конференції ХV Регіонального наукового конкурсу молодих вчених, Харків, 28 квітня 2021 р. / [за заг. ред. : Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 230–239.
URI: https://openarchive.nure.ua/handle/document/19497
Appears in Collections:Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fesenko_8.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.