Метод виявлення вторгнень в комп'ютерну мережу на основі технологій машинного навчання

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Кононова, Г. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – заналіз та абезпечення безпеки даних за допомогою методів виявлення вторгнень та методів запобігання вторгненням. Предмет дослідження – вторгнення в комп’ютерну мережу. Мета роботи – аналіз та дослідження методів виявлення вторгнень в комп’ютерну мережу на основі технологій машинного навчання. Методи дослідження – аналіз методів виявлення аномалій у мережах з використанням машинного навчання. У ході виконання роботи представлено види мережевих загроз та атак, проаналізовано системи виявлення вторгнень, а також види систем запобігання вторгненням. Таким чином було описано та проаналізовано набори даних, а саме: багатовимірні дані, виявлення викидів часових рядів, виявлення аномалій а режимі реального часу, та контрольні показники мета аналізу виявлення аномалій. Запропоновано та реалізовано виявлення вторгнень в комп’ютерну мережу на основі технологій машиного навчання. Аналіз аномалій засобами машинного навчання має великий простір подальших досліджень, особливо в області виявлення аномалій та вторгнень.
Опис
Ключові слова
безпека мережі, машинне навчання, вторгнення, загрози, багатовимірні дані
Цитування
Кононова Г. О. Метод виявлення вторгнень в комп'ютерну мережу на основі технологій машинного навчання : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 125 – Кібербезпека / Г. О. Кононова ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 85 с.