Дослідження ефективності використання методологій управління проектами

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Неєлова, О. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження — методології управління проектами. Мета дослідження — вирішення завдання вибору методології управління шляхом оптимізації змісту проекту. Метод рішення — порівняльний аналіз методологій управління проектів Agile та Waterfall, вирішення задачі п’ятикритеріальної оптимізації змісту проекту для вибору ефективної методології управління. В результаті дослідження отримано вирішення завдання вибору методології управління шляхом оптимізації змісту проекту.
Опис
Ключові слова
гнучкий підхід, методологія, оптимізація змісту, традиційний підхід, управління проектами, Agile, Waterfall, scrum
Цитування
Неєлова О. В. Дослідження ефективності використання методологій управління проектами : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121 — Інженерфя програмного забезпечення / О. В. Неєлова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 51 с.