Дослідження ефективності віртуальних машин найбільш поширених хмарних платформ

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Черкас, Б. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктами дослідження є віртуальні машини у хмарах та продуктивність їх.компонентів. Метою роботи є вимірювання продуктивності віртуальних машин, їх порівняння, а також аналіз співвідношення між продуктивністю та ціною за користування віртуальними машинами. Це необхідно для того, щоб користувач мав змогу зробити оптимальний вибір хмари, яка буде основою його системи, базуючись на різних метриках. У результаті роботи була створена методика оцінювання продуктивності віртуальних машин у хмарі, а також проведено дослідження щодо продуктивності віртуальних машин у таких хмарах, як Google Cloud, Microsoft Azure та Amazon Web Services, а також оптимальності цін.
Опис
Ключові слова
віртуальна машина, оцінювання продуктивності віртуальних машин, хмарні обчислення, aws, flops, google cloud, microsoft azure
Цитування
Черкас Б. І. Дослідження ефективності віртуальних машин найбільш поширених хмарних платформ : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121 — Інженерфя програмного забезпечення / Б. І. Черкас ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 89 с.