Часовий аспект організації особистісно-орієнтованої бази знань

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Саліков, Р. П.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є розгляд можливостей побудови та подальшого використання бази знань, зручної для особистісних потреб та конструктивної (конкретно-змістовної) для застосування у подальшій професійній діяльності. Зроблено аналіз процесів та виявлення методів, пов’язаних з генерацією, зберіганням та обробкою знань. У плані подальшого творчого і продуктивного використання знань, що генеруються і накопичуються, перспективна сукупність прийомів Zettelkasten, активно вивчається і розвивається зараз у численних варіантах в інтернет-спільноті. Розглянуті в плані зручності та перспективності використання різні варіанти програмних продуктів. Сформульовані пріоритети, яким доцільно слідувати за виборі конкретних програмних продуктів.
Опис
Ключові слова
база даних, база знань, Obsidian, Zettelkasten, знання, інтелект, мудрість
Цитування
Саліков Р. П. Часовий аспект організації особистісно-орієнтованої бази знань : пояснювальна записка до валіфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / Р. П. Саліков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 59 с.