Звіт про науково-дослідну роботу № 293. Розробка методології і математичних моделей реалізації концепції стійкого розвитку соціально- економічних систем

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Гребеннік, І. В.
Петров, Е. Г
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результати дослідження орієнтовані на створення методології реалізації концепції стійкого розвитку соціально-економічних систем (СЕС) різного рівня та призначення, які інтегрують і розвивають роботи вітчизняних та закордонних авторів і в подальшому можуть стати основою національної програми стійкого розвитку соціально-економічних систем. В результаті дослідження розроблено: Комплекс інтегральних показників моніторингу СЕС різного рівня та призначення; математичні моделі розвитку СЕС; методи імітаційного моделювання і прогнозу розвитку економічного, екологічного, соціального блоків та багатокритеріального оцінювання і оптимізації; комбінаторні математичні моделі СЕС з дискретними параметрами; стохастичні моделі і методи оптимального управління стійким розвитком і функціонуванням систем холодного водопостачання, водовідведення і гарячого водопостачання. Система інтегральних показників стійкого розвитку і функціонування трубопровідних систем життєзабезпечення міста. Комплекс математичних моделей, які дозволяють проводити аналіз та прогнозування тенденції розвитку економічної, екологічної, соціальної підсистем СЕС (консолідованого бюджету). Методи аналізу комбінаторних математичних моделей СЕС з дискретними параметрами на основі генерації комбінаторних множин із заданими властивостями. Системологічний аналіз проблеми реінжинірингу СЕС. Методи структурно-топологічної оптимізації для розв’язання задач ре-інжинірингу СЕС. Стохастичні моделі і методи оптимального управління стійким розвитком і функціонуванням систем газопостачання, холодного водопостачання і водовідведення. Комплекс математичних моделей та методів вибору рішень в умовах різних типів інтервальної невизначеності в СППР по управлінню стійким розвитком СЕС управління на державному, регіональному, міському рівнях.
Опис
Ключові слова
соціально-економічні системи, стійкий розвиток, комплексний моніторинг, імітаційне моделювання, прийняття рішень, багатокритеріальність, територіально розподілені системи, оптимізація інженерних мереж, комбінаторна оптимізація, транспортна маршрутизація
Цитування
Колекції