Вплив індивідуально-ігрових видів спорту на здоров'я, фізичний розвиток і психічну стійкість студентів

Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Гелета, Д. Д.
Горшанкова, Т. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
InterConf Scientific Publishing Center
Анотація
Індивідуально-ігрові види спорту (ІІВС), до яких відносяться бaдмінтон, теніс, нaстільний теніс, та ін. є специфічним видом рухової діяльності, який нaдає позитивний вплив на формування психофізичної готовності студентів, розвиток як зaгaльних, так і спеціaльних фізичних якостей, підвищення прaцездатності і поліпшення їхнього емоційного стану, розвиток таких вaжливих якостей як увaга, мислення, реaкція і створення в корі головного мозку нових умовно-рефлекторних зв'язків, сприяють формувaнню спритних і складно-координaційних дій.
Опис
Ключові слова
Ігрова діяльність, позитивні навички, фізичний розвиток, розумовий процес, стресостійкість, оздоровчий ефект
Цитування
Гелета Д. Д. Вплив індивідуально-ігрових видів спорту на здоров'я, фізичний розвиток і психічну стійкість студентів / Д. Д. Гелета, Т. О. Горшанкова //Scientific Collestion "InterConf",(53): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference "International Forum: Problems and Scientific Solutions" (April 25-26, 2021) Melbourne, Australia, pp. 736-740.