Особливості укладення трудових договорів у сфері інформаційних технологій

Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Трофименко, М. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НДІ ПЗІР НАПрН України
Анотація
Стаття присвячена проблемам правового регулювання дистанційної роботи в Україні. У ній, зокрема, досліджуються форма та порядок укладання трудового договору з дистанційними працівниками, які можуть знаходитися в іншій частині країни чи в іншій державі. Крім того, в статті досліджується можливість застосування законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис» у сфері трудових правовідносин. На основі зроблених висновків даються пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства. // The article is devoted to the problems of legal regulation of distance work in Ukraine. In particular, the form and procedure for concluding an employment contract with remote workers are investigated, which may be located in another part of the country or in another state. In addition, the article investigates the possibility of using the Laws of Ukraine "On Electronic Documents and Electronic Document Plant" and "On Electronic Digital Signature" in the field of labor relations. Based on the conclusions made, proposals are given to improving labor legislation.
Опис
Ключові слова
дистанційна робота, інформаційні технології, електронний документ, remote work, information technology, electronic document
Цитування
Трофименко М. С. Особливості укладення трудових договорів у сфері інформаційних технологій / М. С. Трофименко // Право та інноваційне суспільство. – 2016. – №2(7). – С. 74-79.