Дослідження завадостійкості біометричних шаблонів до зовнішніх впливів під час передачі мобільними мережами

Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Ляшенко, Г. Є.
Щербак, А. О.
Щербак, О. В.
Астраханцев, А. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Проблеми телекомунікацій
Анотація
Стаття присвячена дослідженню стійкості біометричних шаблонів до завад та завмирань у разі передачі мережею LTE. Широке застосування систем віддаленої біометричної автентифікації, насамперед в системах віддалених платежів із мобільних пристроїв, зумовлює актуальність обраної теми, а розвиток мобільних мереж і в першу чергу застосування більш захищених від атак технологій, таких як LTE, підвищує її практичну направленість. Однак під час передачі автентифікаційної інформації, навіть по захи- щеному каналу, вона може піддаватися впливу завад та завмирань. Саме тому важливо дослідити їхній вплив на цілісність біометричного шаблону, який буде використовуватися для автентифікації користувача в системі. У роботі виконано аналіз залежності якості робо- ти системи автентифікації від параметрів каналу мобільного зв’язку (коефіцієнт бітових помилок, співвідношення сигнал/шум) та параметрів мобільного пристрою, який передає інформацію (схема MIMO, швидкість коду, алгоритм у модуляції), що дає можливість підвищити якість роботи системи віддаленої біометричної автентифікації через обґрунтований вибір параметрів передачі та врахування параметрів каналу зв’язку.
Опис
Ключові слова
біометрична автентифікація, LTE, Ідентифікація
Цитування
Дослідження завадостійкості біометричних шаблонів до зовнішніх впливів під час передачі мобільними мережами / А. О. Щербак, А. А. Астраханцев, О.В. Щербак, Г.Є. Ляшенко // Проблеми телекомунікацій.-2020. - Вып. №1(26). - С. 63-72.