Розробка програмного модуля для автоматизації вибору пристроїв для виміру тиску на операції формоутворення

Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Новенко, М. Д.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерської атестаційній роботі проведено аналіз особливостей процесу формоутворення та термообробки при формоутворенні металевих виробів. В роботі розроблено метод та алгоритм вибору пристрою для виміру тиску, на базі яких в обраному середовищі Visual Studio розроблено програмний модуль для автоматизації вибору таких пристроїв. Визначено надійність розробленої системи та проведено експеримент. Для визначення основних шкідливий виробничий факторів в робочій зоні виконали необхідні розрахунки в підрозділі з охорони праці.
Опис
Ключові слова
формоутворення, вироби, метал
Цитування
Новенко М. Д. Розробка програмного модуля для автоматизації вибору пристроїв для виміру тиску на операції формоутворення : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / М. Д. Новенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 98 с.