Проблемні аспекти господарсько-правового забезпечення інноваційного розвитку в Україні

Зображення мініатюри
Дата
2014
Автори
Погрібний, Д. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
У статті на підставі сучасних теоретичних розробок та аналізу чинного законодавства досліджуються проблемні аспекти законодавчого забезпечення та тенденції розвитку й формування таких базових понять як: інновації, інноваційна діяльність, технологія. Зокрема, приділяється увага формулюванню актуальних завдань, що постають перед законодавчою та виконавчою гілками влади в світлі створення конкурентоздатного економічного середовища в українській економіці. // In the article on the basis of modern theoretical developments and analysis of current legislation, problem aspects of legislative support and trends of development and formation of such basic concepts are investigated as: innovation, innovation activity, technology. In particular, attention is paid to the formulation of topical tasks facing the legislative and executive branches of power in the light of the creation of a competitive economic environment in the Ukrainian economy.
Опис
Ключові слова
інновація, інноваційна діяльність, технологія, трансфер технологій, інноваційний розвиток, innovation, innovation activity, technology, technology transfer, innovative development
Цитування
Погрібний Д. І. Проблемні аспекти господарсько-правового забезпечення інноваційного розвитку в Україні / Д. І. Погрібний // Право та інновації. – 2014. – №3(7). – С. 83-89.