Актуальні питання податкового стимулювання

Зображення мініатюри
Дата
2015
Автори
Рева, Д. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
У статті проаналізовано проблеми стимулювання учасників податкових відносин в Україні. Виокремлено специфіку податкового стимулювання, подано формулювання цієї категорії. На підставі порівняння норм чинного законодавства надана загальна характеристика стану унормування податкового стимулювання. // The article analyzes the problems of stimulating participants in tax relations in Ukraine. The specifics of tax incentives are distinguished, the wording of this category is filed. Based on a comparison of the norms of the current legislation, a general characteristic of the state of tax incentives is provided.
Опис
Ключові слова
функції податку, правові стимули, податкове стимулювання, tax functions, legal incentives, tax incentives
Цитування
Рева Д. М. Актуальні питання податкового стимулювання / Д. М. Рева // Право та інновації. – 2015. – №3(11). – С. 72-77.