Дослідження нейромережевого підходу для прогнозування поведінки користувачів у WEB системах

Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Доротенко, О. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті роботи було здійснено вимірювання ефективності використання алгоритмів машинного навчання та аналізу на різних наборах даних. Було проведене порівняння результатів роботи алгоритмів на основі машинного навчання та розробка програмного забезпечення яке використовує розглянутий алгоритм.
Опис
Ключові слова
автокодувальники, класифікація, мережі глибинного навчання, передбачення, регулярізація
Цитування
Доротенко О. В. Дослідження нейромережевого підходу для прогнозування поведінки користувачів у WEB системах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121– Інженерія програмного забезпечення / О. В. Доротенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 59 с.