Високовольтне імпульсне джерело живлення магнетрона

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Фролова, Т. І.
Іванов, С. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
У даній роботі запропоновано схему вторинного високовольтного імпульсного модулятора для електроживлення НВЧ генератора магнетронного типу. Пічний магнетрон, який виступає в ролі навантаження, найбільш широко використовуваний серед в акуумних п риладів Н ВЧ, м ає свої особливості пов'язані зі спеціальними режимами його роботи (перебудовою частоти генерації, синхронізацією генеруючих коливань і т. ін.). Створення універсальних високовольтних джерел живлення (ВДЖ) для різних магнетронів ускладнено розкидом їх електричних параметрів. Запропонований 2-кВт ВДЖ з керуванням складається з перетворювача змінної напруги 220 В (50 Гц) в постійне 310 В з пристроєм плавного пуску, а також джерела живлення (ДЖ) для блоків управління і захисту від перевантажень. Таке рішення дозволяє отримати більш стабільну роботу магнетронного генератора.
Опис
Ключові слова
НВЧ-генератор магнетронного типу, високовольтне джерело живлення, імпульсний модулятор, анодний струм, напруга розжарення, вольт-амперна характеристика
Цитування
Фролова Т. І. Високовольтне імпульсне джерело живлення магнетрона / Т. І. Фролова, С. В. Іванов // Прикладна радіоелектроніка: наук.-техн. журнал. – 2019. Том 18. № 3, 4. – С. 202–207.