Методи оптичної ідентифікації та розпізнання образів

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Ткаченко, В. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Поставлено та розв’язано задачу аналізу методів оптичної ідентифікації та розпізнавання образів. Розібрані типові постановки задач класифікації об’єктів. Розглянута схема пристрою для оптичної ідентифікації об’єкта та за-пропоновані можливі напрямки розвитку оптичних систем ідентифікації та роз-пізнавання образів.
Опис
Ключові слова
образ, об’єкт, ідентифікация, класифікація, фрактал, розпізнавання образів
Цитування
Ткаченко В. А. Методи оптичної ідентифікації та розпізнання образів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / В. А. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019 – 64 с.