Please use this identifier to cite or link to this item: https://openarchive.nure.ua/handle/document/12055
Title: Дослідження моделей та засобів генерації діаграм об'єктів та класів для оцінювання якості розробки
Authors: Остапенко, Д. С.
Keywords: програмний код
абстрактне синтаксичне дерево
машине навчання
дерево прийняття рішень
java script
якість коду
Issue Date: 2019
Citation: Остапенко Д. С. Дослідження моделей та засобів генерації діаграм об'єктів та класів для оцінювання якості розробки : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121- Інженерія програмного забезпечення / Д. С. Остапенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 93 с.
Abstract: Метою роботи є дослідження моделей та засобів генерації діаграм об'єктів та класів для оцінювання якості розробки у середовищі JavaScript. Методи розробки базуються на технології̈ JavaScript, та методах і принципах машинного навчання. У результаті роботи розроблено програмну реалізацію, ціллю якої є оцінка якості коду та надання візуального відображення у вигляді UML діаграм, які описують порушення архітектурних принципів та надають поради для покращення якості кодової бази.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12055
Appears in Collections:Кафедра програмної інженерії (Маг_ПІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_M_PI_Ostapenko_DS.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
Dodatok_Ostapenko.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.