Ефект Вавилова-Черенкова під час взаємодії електрона з діелектричним хвилеводом

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Приходько, С. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Виконано аналіз досліджень електродинамічної системи, в якій здійснюється взаємодія електрона, що рухається рівномірно та прямолінійно у вільному просторі паралельно твірній діелектричного циліндра, з полями його власних електромагнітних хвиль в умовах резонансів Вавилова–Черенкова Проаналізовано вираз для втрат енергії випромінювання електрона на збудження власних об'ємно-поверхневих мод у діелектричному циліндрі. Вивчено величини цих втрат від значень азимутального і радіального модових індексів.
Опис
Ключові слова
заряджена частинка, ефект Вавилова-Черенкова, власні хвилі та коливання, механізм генерування випромінювання
Цитування
Приходько С. В. Ефект Вавилова-Черенкова під час взаємодії електрона з діелектричним хвилеводом : атестаційна робота здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка / С. В. Приходько ; М-во освіти і науки України, ХНУРЕ. – Харків, 2019. - 67 с.