Дослідження методів лексичного аналізу для оцінки складності алгоритмів в системі «Algorithms battle»

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Різник, О. К.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження методів оцінки аналізу складності алгоритмів, реалізація нового методу, створення веб-системи для онлайн змагань з вирішення алгоритмічних задач та використання нового методу оцінки складності алгоритму у системі.
Опис
Ключові слова
веб-система, лексичний аналіз, складність алгоритма, big-o notation, mongodb, kafka, spring boot
Цитування
Різник О. К. Дослідження методів лексичного аналізу для оцінки складності алгоритмів в системі «Algorithms battle» : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 121– Інженерія програмного забезпечення / О. К. Різник ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 70 с.