Дослідження методу ієрархічної міждоменної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Жуга, Ю. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Предмет дослідження – моделі та методи міждоменної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах. Мета роботи – дослідження методу ієрархічної міждоменної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах. Методи досліджень – при дослідженні методу моделі управління чергами на маршрутизаторах ТКМ було використано принцип цільової координації з введенням дворівневої ієрархії розрахунків. Для перевірки адекватності та оцінки ефективності отриманих у роботі рішень використовувалися методи аналітичного моделювання та лабораторного експерименту за допомогою пакету прикладних програм MATLAB. Серед комплексу заходів щодо забезпечення заданого рівня QoS важливе місце займають рішення маршрутизації та її оптимізації, тому що саме через неї можуть виникати джиттери, втрати пакетів та затримки. У роботі проведено аналіз сучасних методів їєрархічної маршрутизації. Розглянуто їх переваги та недоліки. Розглянуто метод ієрархічно-координаційної міждоменної маршрутизації. Досліджено модель та її властивості. Проаналізовано перспективи щодо використання в SDH-мережах.
Опис
Ключові слова
якість обслуговування, роутер, маршрутизація, matlab, пропускна здатність
Цитування
Жуга Ю. С. Дослідження методу ієрархічної міждоменної маршрутизації в програмно-конфігурованих мережах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Ю. С. Жуга ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 74 с.