Публікація:
Інтелектуальна система класифікації стилів музики

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою даної роботи є розробка системи розпізнавання музикальних жанрів за допомогою нейронних мереж. У роботі пропонується система розпізнавання музики з використанням нейронних мереж. Під час роботи було представлено та порівняно два типи нейронної мережі, а саме: згорткова нейронна мережа, рекурсивна нейронна мережа. Об’єктом дослідження є система класифікації стилів музики. Предметом дослідження є процес вилучення музичних функцій та характеристик необхідних для класифікації її жанрів через непостійність звукового сигналу яким і є музика, а також розпливчастим поняттям кожного жанру.

Опис

Ключові слова

нейронні мережі, розпізнавання аудіо, глибоке навчання, згорткова мережа, рекурсивна мережа

Бібліографічний опис

Ушаков М. Р. Інтелектуальна система класифікації стилів музики : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / М. Р. Ушаков ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 82 с.

DOI