Публікація:
Дослідження можливостей оптимізації технологічного процесу виготовлення етикеткової продукції

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета кваліфікаційної роботи магістра провести дослідження та надати рекомендації для оптимізації витрат в грошовому та часовому еквіваленті при виготовленні етикеткової продукції різними способами друку. Об'єкт дослідження – є оптимізації витрат замовника при виготовленні етикеткової продукції. У магістерській роботі описано технологію виготовлення поліграфічної продукції, а саме етикетки. Проаналізовані переваги та недоліки кожного з способів друку, розглянуто основні вимоги до якісної етикетки. Обґрунтовано вибір необхідних для проєкту технічних засобів, програмного забезпечення, поліграфічного обладнання та матеріалів, виконано їх розрахунок, надані рекомендації якими критеріями потрібно оперувати при виборі способу друку. Також здійснено економічне обґрунтування роботи, розрахована економія яку можна отримати за допомагаю НДР, здійснено порівняння ціни продукції для різних способів друкування.

Опис

Ключові слова

етикетка, цифровий друк, флексографічний друк, офсетний друк, обладнання для друку, оригінал-макет

Бібліографічний опис

Слуцкін М. В. Дослідження можливостей оптимізації технологічного процесу виготовлення етикеткової продукції : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 186 Видавництво та поліграфія / М. В. Слуцкін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 75 с.

DOI