Публікація:
Застраховані особи в системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Статтю присвячено дослідженню категорій застрахованих осіб у системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Визначено перелік застрахованих осіб, момент, з якого особа вважається застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Проаналізовано окремі аспекти неформальної економіки як ключової проблеми у сфері забезпечення права на захист від нещасного випадку на виробництві в Україні. Висвітлено позицію експертів Міжнародної організації праці щодо проблем неформальної економіки та напрямів її подолання. За результатами дослідження зроблено висновки та внесено окремі пропозиції щодо вдосконалення переліку застрахованих осіб у системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. // The article is devoted to the study of categories of insured persons in the system of social insurance against an accident in production and occupational disease. The list of insured persons, a moment from which a person is considered insured in a system of compulsory state social insurance against an accident in production and occupational disease. Separate aspects of an informal economy as a key issue in ensuring the right to protect against an accident in producing in Ukraine are analyzed. The position of experts of the International Labor Organization on the problems of informal economics and its areas of overcoming are highlighted. According to the results of the study, conclusions were made and have some proposals for improving the list of insured persons in the system of social insurance against an accident in production.

Опис

Ключові слова

застрахована особа, соціальне страхування, нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, фонд, insured person, social insurance, accident in manufacturing, professional disease, fund

Бібліографічний опис

Трунова Г. А. Застраховані особи в системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання / Г. А. Трунова // Право та інноваційне суспільство. – 2017. – №1(8). – С. 54-61.

DOI