Публікація:
Використання схеми Лакса-Вендроффа при комп’ютерному моделюванні нестаціонарних режимів течії газу по ділянці трубопроводу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – нестаціонарний неізотермічний режим течії газу (НН РТГ) по ділянці трубопроводу (ДТ). Мета роботи – визначити метод для розв’язання системи рівнянь матема-тичної моделі НН РТГ по ДТ, який дозволяє відстежувати час поширення перехідного процесу за найменший час. Методи дослідження – методи чисельного інтегрування гіперболічних систем рівнянь у частинних похідних. В кваліфікаційній роботі побудована математична модель НН РТГ. Проведений аналіз існуючих методів для чисельного розв’язання обраної моделі. Обрано методи для досягнення мети роботи – метод з використанням явної двокрокової схеми Лакса-Вендроффа та метод характеристик. Створено та протестовано програмні продукти в Mathematica 11.1 для розрахунку параметрів газового потоку та відстеження часу поширення перехідного процесу за обраними методами. Дослідження методів проводилось при різній кількості точок розбиття ДТ. Проведений порівняльний аналіз обраних методів та обрано кращий серед них. Отримані результати кваліфікаційної роботи можуть бути використані для потенційного покращення методів моделювання нестаціонарних неізотермічних режимів перебігу газу в газотранспортній системі з метою підвищення ефективності рішень, що приймаються в аварійних або нештатних ситуаціях

Опис

Ключові слова

граничні умови, метод характеристик, нестаціонарний режим течії газу, перехідний процес, схема Лакса-Вендроффа

Бібліографічний опис

Фещук О. П. Використання схеми Лакса-Вендроффа при комп’ютерному моделюванні нестаціонарних режимів течії газу по ділянці трубопроводу : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 113 Прикладна математика / О. П. Фещук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 95 с.

DOI