Публікація:
Адаптивний метод проектування безпровідних мереж з урахуванням вимог до їх пропускної здатності

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою роботи є розробка адаптивного методу проектування безпровідних мереж з урахуванням вимог до їх пропускної здатності. Ефективність алгорит-мів адаптації є важливим фактором, що визначає продуктивність безпровідної мережі на базі стандарту 802.11. Різноманітність алгоритмів, Які повинні поліп-шити адаптацію швидкості представили новий вимір мінливості в безпровідних мережах стандарту 802.11, що ще більш ускладнює і без того непросту задачу розуміння і налагодження продуктивності мереж стандарту 802.11. У роботі був запропонованій адаптивний метод вибору розташування бездротової точки доступу, який враховує рівень сигналу, пропускна здатність, а також навантаження точки доступу. Одна з основних цілей, яка реалізована у роботі - це створення адаптивно-го алгоритму щодо поліпшення QoS в адаптивних безпровідних мережах на базі протоколу 802.11. Також був проведений експеримент, який підтверджує ефек-тивність запропонованого методу адаптивного вибору розташування бездрото-вих пристроїв мережі в рамках поліпшення якості обслуговування.

Опис

Ключові слова

WI-FI, адаптивна точка доступу, WIRELESS LAN, IEEE 802.11, IXCHARIOT TOOL, адаптивна безпровідна мережа, QоS

Бібліографічний опис

Цай Лей Адаптивний метод проектування безпровідних мереж з урахуванням вимог до їх пропускної здатності : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / Цай Лей ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 126 с.

DOI