Публікація:
Застосування нерівномірної сітки при комп’ютерному моделюванні нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу великого діаметру

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – нестаціонарні режими течії газу по ділянці трубопроводу (ДТ) великого діаметру. Мета роботи – порівняння методу скінченних різниць з використанням рівномірної та методу різниць з використанням нерівномірної неявних скінченно-різницевих сіток для моделювання нестаціонарних неізотермічних режимів течії газу (НН РТГ) по ділянці трубопроводу великого діаметру для отримання більш точних значень параметрів газового потоку поблизу границь ДТ за найменший час. Методи дослідження – метод скінченних різниць з застосуванням нерівномірної та рівномірної неявної скінченно-різницевої сітки. В ході кваліфікаційної роботи був проведений огляд існуючих методів та вибір чисельного методу для моделювання НН по ДТ великого діаметру, який дозволяв би отримувати більш точні значення параметрів газового потоку поблизу границь ділянки трубопроводу. Були описані методи скінченних різниць з використанням рівномірної та нерівномірної неявних скінченно-різницевих сіток для моделювання РТГ по ДТ. Розроблено програми на основі розглянутих методів, проведено порівняння результатів чисельного моделювання. Результати роботи можуть бути використані у газовій промисловості. Вони показують можливість зменшення часу на розрахунок параметрів газового потоку поблизу границь ДТ при аварійних та нештатних ситуаціях

Опис

Ключові слова

нестаціонарний режим, газовий потік, неявна скінченно-різницева схема, рівномірна та нерівномірна скінченно-різницева сітка, ділянка трубопроводу, транспортування газу

Бібліографічний опис

Гончарова В. Д. Застосування нерівномірної сітки при комп’ютерному моделюванні нестаціонарних режимів по ділянці трубопроводу великого діаметру : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / В. Д. Гончарова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 118 с.

DOI