Публікація:
Мультипроцесорна система пошуку, розпізнавання та прийняття рішень для інформаційної комп'ютерної екосистеми

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета НДР – істотне (х100) підвищення швидкодії процедур пошуку, розпізнавання й прийняття рішень шляхом мультипроцесорної й паралельної реалізації асоціативно-логічних векторних операцій для аналізу графових і табличних структур даних у дискретному булевому просторі без використання арифметичних операцій. Об’єкт дослідження – інфраструктура пошуку, розпізнавання та прийняття рішень у дискретному булевому просторі на основі використання алгебри векторної логіки, мультипроцесорної платформи аналізу асоціативно-логічних структур даних і неарифметичного інтегрального критерію якості. За завданням НДР проведено аналіз стану проблеми, висвітлені основні задачі та проблемні питання, означені шляхи їх реалізації, наведено характеристику основних наукових та практичних результатів роботи. Науково- практичним результатом, на одержання якого була спрямована НДР, є розробка та впровадження методів та моделей, орієнтованих на створення мультипроцесорної системи пошуку, розпізнавання та прийняття рішень для інформаційної комп'ютерної екосистеми, які базуються не на копіюванні живого мозку людини у неживому кремнієвому кристалі, але на інкапсулюванні функціональності мозку в кристал, що надає можливість поширити міцність сервісів, корисних для розв'язування практичних задач в інформаційному просторі.

Опис

Ключові слова

мультипроцесор, інформаційна комп'ютерна екосистема, інформаційний простір, асоціативно-логічні структури даних, процес-моделі пошуку, розпізнавання й вибору рішення

Бібліографічний опис

Мультипроцесорна система пошуку, розпізнавання та прийняття рішень для інформаційної комп’ютерної екосистеми : звіт про НДР (заключ.) : 259 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник В. І. Хаханов. – Харків, 2014. – 192 с.

DOI

Колекції