Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1101
Title: Звіт про науково-дослідну роботу № 259 Мультипроцесорна система пошуку, розпізнавання та прийняття рішень для інформаційної комп'ютерної екосистеми
Authors: Хаханов, В. І.
Чумаченко, С. В.
Keywords: мультипроцесор
інформаційна комп'ютерна екосистема
інформаційний простір
асоціативно-логічні структури даних
процес-моделі пошуку
розпізнавання й вибору рішення
Issue Date: 2014
Abstract: Мета НДР – істотне (х100) підвищення швидкодії процедур пошуку, розпізнавання й прийняття рішень шляхом мультипроцесорної й паралельної реалізації асоціативно-логічних векторних операцій для аналізу графових і табличних структур даних у дискретному булевому просторі без використання арифметичних операцій. Об’єкт дослідження – інфраструктура пошуку, розпізнавання та прийняття рішень у дискретному булевому просторі на основі використання алгебри векторної логіки, мультипроцесорної платформи аналізу асоціативно-логічних структур даних і неарифметичного інтегрального критерію якості. За завданням НДР проведено аналіз стану проблеми, висвітлені основні задачі та проблемні питання, означені шляхи їх реалізації, наведено характеристику основних наукових та практичних результатів роботи. Науково- практичним результатом, на одержання якого була спрямована НДР, є розробка та впровадження методів та моделей, орієнтованих на створення мультипроцесорної системи пошуку, розпізнавання та прийняття рішень для інформаційної комп'ютерної екосистеми, які базуються не на копіюванні живого мозку людини у неживому кремнієвому кристалі, але на інкапсулюванні функціональності мозку в кристал, що надає можливість поширити міцність сервісів, корисних для розв'язування практичних задач в інформаційному просторі.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/1101
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заключ_звит_259_УКР-1(1).pdf8.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.