Публікація:
Розробка платформи дистанційного контролю параметрів віддалених об'єктів на прикладі метеостанції

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт роботи – платформа дистанційного контролю параметрів віддалених об’єктів та метеостанція. Мета роботи – схемотехнічна та конструкторська розробка платформи дистанційного контролю параметрів віддалених об’єктів та метеостанції. Для досягнення поставленої мети проаналізовані методи роботи з великими даними, розроблена структурна схема платформи, обґрунтовано вибір компонентів для реалізації платформи, розроблена метеостанція

Опис

Ключові слова

Метеостанція, метрологія, arduino, Gcp, Bigquery, pub/sub

Бібліографічний опис

Болдиш М. І. Розробка платформи дистанційного контролю параметрів віддалених об'єктів на прикладі метеостанції : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / М. І. Болдиш ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 120 с.

DOI