Публікація:
Аналіз трафіку мережі зв’язку з оцінкою екстремальних значень

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

об'єкт дослідження – процес формування трафіку локальної мережі корпоративного зв‘язку. предмет дослідження – параметри трафіку і його екстремальних значень у локальній мережі корпоративного зв‘язку. мета – аналіз параметрів трафіку і його екстремальних значень для локальної мережі корпоративного зв‘язку. результатами аналізу є рекомендації щодо практичного застосування досліджених параметрів трафіку і його екстремальних значень для локальної мережі корпоративного зв‘язку.

Опис

Ключові слова

Трафік, широкосмуговий доступ, локальна мережа, система документального забезпечення управління, теорія екстремальних значень, інфокомунікаційні технології

Бібліографічний опис

Нгуєн К. А. Аналіз трафіку мережі зв’язку з оцінкою екстремальних значень : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / К. А. Нгуєн ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 71 с.

DOI