Публікація:
Вимірювання відстані до малих безпілотних літальних апаратів методом стереоскопічного відеоспостереження

Немає доступних мініатюр

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі оглянуто різні методи та алгоритми виявлення БПЛА, пред-ставлена до огляду експериментальна установка, а також проведені експери-менти з функціонування системи у реальному масштабі часу. Унаслідок виконання роботи визначено напрямок подальшої роботи з удосконалення даної системи.

Опис

Ключові слова

стереоскопічне відеоспостереження, оптико-електронні методи, стереоскопічний зір, виявлення БПЛА, нейронні мережі, визначення дальності, пеленгування

Бібліографічний опис

Борейко О. О. Вимірювання відстані до малих безпілотних літальних апаратів методом стереоскопічного відеоспостереження : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 Електроніка / О. О. Борейко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 69.

DOI