Публікація:
Дослідження шумових характеристик фото- та відеознімальної апаратури

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – виявлення і кількісна оцінка складових шуму, властивих виключно для матричних перетворювачів, а також вдосконалення методів шумозаглушення з урахуванням цих складових. Методи дослідження – теоретичний аналіз, натурний експеримент, статистичний аналіз результатів. Задачі дослідження: теоретичний аналіз і обґрунтування умов експерименту, експериментальне дослідження законів розподілу шуму фотокамер, їх просторового розподілу в кадрі, просторових спектрів шуму, залежно характеристик шуму від температури, виявлення особливостей, які можуть бути використані для вдосконалення алгоритмів шумоподавлення, розробка і дослідження вдосконалених алгоритмів подавлення шумів матриць.

Опис

Ключові слова

зображення, матриця, освітленість, світловий потік, структурний шум, тепловий шум, чутливість

Бібліографічний опис

Шегай В. В. Дослідження шумових характеристик фото- та відеознімальної апаратури : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. В. Шегай ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 66 с.

DOI