Публікація:
Розробка методології і математичних моделей реалізації концепції стійкого розвитку соціально- економічних систем

Немає доступних мініатюр

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Результати дослідження орієнтовані на створення методології реалізації концепції стійкого розвитку соціально-економічних систем (СЕС) різного рівня та призначення, які інтегрують і розвивають роботи вітчизняних та закордонних авторів і в подальшому можуть стати основою національної програми стійкого розвитку соціально-економічних систем. В результаті дослідження розроблено: Комплекс інтегральних показників моніторингу СЕС різного рівня та призначення; математичні моделі розвитку СЕС; методи імітаційного моделювання і прогнозу розвитку економічного, екологічного, соціального блоків та багатокритеріального оцінювання і оптимізації; комбінаторні математичні моделі СЕС з дискретними параметрами; стохастичні моделі і методи оптимального управління стійким розвитком і функціонуванням систем холодного водопостачання, водовідведення і гарячого водопостачання. Система інтегральних показників стійкого розвитку і функціонування трубопровідних систем життєзабезпечення міста. Комплекс математичних моделей, які дозволяють проводити аналіз та прогнозування тенденції розвитку економічної, екологічної, соціальної підсистем СЕС (консолідованого бюджету). Методи аналізу комбінаторних математичних моделей СЕС з дискретними параметрами на основі генерації комбінаторних множин із заданими властивостями. Системологічний аналіз проблеми реінжинірингу СЕС. Методи структурно-топологічної оптимізації для розв’язання задач ре-інжинірингу СЕС. Стохастичні моделі і методи оптимального управління стійким розвитком і функціонуванням систем газопостачання, холодного водопостачання і водовідведення. Комплекс математичних моделей та методів вибору рішень в умовах різних типів інтервальної невизначеності в СППР по управлінню стійким розвитком СЕС управління на державному, регіональному, міському рівнях.

Опис

Ключові слова

соціально-економічні системи, стійкий розвиток, комплексний моніторинг, імітаційне моделювання, прийняття рішень, багатокритеріальність, територіально розподілені системи, оптимізація інженерних мереж, комбінаторна оптимізація, транспортна маршрутизація

Бібліографічний опис

Розробка методології і математичних моделей реалізації концепції стійкого розвитку соціально-економічних систем : звіт про НДР (заключ.) : 293 / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; керівник докт. техн. наук, проф. І. В. Гребеннік. – Харків, 2017. – 234 с.

DOI

Колекції