Публікація:
Застосування нейронних мереж для оптимізації комплексних електромеханічних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – моделі комплексних електромеханічних систем. Предметом дослідження є глибокі нейроні мережі в контексті оптимізації різноманітних систем, в тому числі електромеханічних. Метою роботи є перевірка працездатності (proof of concept) запропонованого методу оптимізації електромеханічних систем за допомогою глибокого навчання. Методи дослідження: комп’ютерне моделювання електромеханічної системи, оптимізаційні алгоритми, глибоке навчання з підкріпленням та нейронні мережі. У роботі запропоновано новий підхід до оптимізації складних багато параметричних систем за допомогою нейронних мереж та методика, що дуже схожа на навчання з підкріпленням. Працездатність запропонованого підходу перевірено на задачі оптимізації параметрів змодельованого двигуна з постійними магнітами із щітками. В результаті перевірки концепції працездатність підходу підтверджено та визначено сторони, що потребують подальшого дослідження.

Опис

Ключові слова

нейронні мережі, глибоке навчання з підкріпленням, електромеханіка, прикладна математика, програмна інеженрія

Бібліографічний опис

Лукашов Д. С. Застосування нейронних мереж для оптимізації комплексних електромеханічних систем : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 113 Прикладна математика / Д. С. Лукашов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 52 с.

DOI