Публікація:
Методи просторово-часового доступу в системах мобільного зв’язку

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – процес забезпечення просторово-часового доступу абонентів в системі мобільного зв’язку LTE на основі впровадження оптимальних методів визначення напрямку приходу сигналів виклику абонентських станцій кутового надрозділення. Предметом досліджень –є моделі визначення напрямку приходу сигналів на основі активного використання просторових і часових параметрів фізичного ресурсу у системах мобільного зв'язку. В роботі проводиться аналіз методів оцінки напрямків приходу сигналів виклику абонентських станцій в мережі мобільного зв’язку LTE, який полягає в попередньому одержанні чисельних оцінок роздільної здатності кореляційних алгоритмів та їх порівнянні. Отримані в роботі результати дають змогу здійснювати раціональний вибір кореляційного алгоритмувизначення напрямку приходу сигналів з метою подальшої реалізації задачі просторово-часового абонентського доступу.

Опис

Ключові слова

просторово-часовий доступ, адаптивна антена, смарт-антена, напрям приходу сигналів, надрозділення сигналів вибіркова коваріаційна матриця, надрелеєвський кутовий розділ, діаграма спрямованості

Бібліографічний опис

Безкровний Я. Ю. Методи просторово-часового доступу в системах мобільного зв’язку : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / Я. Ю. Безкровний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 89 с.

DOI