Публікація:
Математична модель багатокритеріальної задачі структурно-параметричної оптимізації виробничих технологічних процесів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

З використанням декомпозиції проблеми оптимізації виробничих технологічних процесів запропонована постановка і математична модель задачі їх структурно-параметричної оптимізації за показниками наведених витрат, продуктивності та якості продукції. Для скалярного оцінювання варіантів рішень запропоновано використання універсальних функцій загальної корисності на основі полінома Колмогорова-Габора та корисності часткових критеріїв, що дозволяє підвищити точність визначення переваг особи, що приймає рішення.

Опис

Ключові слова

виробничий технологічний процес, структурно-параметрична оптимізація

Бібліографічний опис

Безкоровайний В. Математична модель багатокритеріальної задачі структурно-параметричної оптимізації виробничих технологічних процесів / В. Безкоровайний, В. Ханджян // Виробництво & Мехатронні Системи 2022 : тези доповідей VI-ої Міжнародної конференції, 21-22 жовтня 2022 р. – Харків, 2022. – С. 133–135.

DOI