Публікація:
Дослідження методів розпізнавання статі та віку людини за її зображенням

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Метою роботи є дослідження програмного забезпечення, яке за умови що обличчя людини потрапляє до зони видимості камери з використанням моделі машинного навчання приймає рішення про належність до статевої та вікової групи осіб. Дослідити процеси визначення статі та віку людини за її зображенням та проаналізувати мову програмування Python, бібліотеки Keras, TensorFlow, OpenCV, OpenVino, Pillow, PyTorch, Dlib, а також дослідити їх характеристики. Розглянути обробку розпізнавання облич, включаючи такі ключові компоненти, як розпізнавання обличчя, відстеження, вирівнювання та розділення функцій, а також висвітлити технічні проблеми створення системи розпізнавання облич. Зробити особливий акцент на важливості найуспішніших рішень, доступних на даний момент. Описати вибрані методи для застосування розпізнавання облич та їх можливе використання в різних сферах.

Опис

Ключові слова

розпізнавання статі людини, розпізнавання віку людини, нейронна мережа, комп’ютерний зір

Бібліографічний опис

Лапенко Д. О. Дослідження методів розпізнавання статі та віку людини за її зображенням : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Д. О. Лапенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2024. – 63 с.

DOI