Публікація:
Математична модель та метод метрологічної атестації параметрів траєкторії повітряних об’єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес оцінювання статистичних властивостей параметрів стану повітряного об’єкта на основі статистичних властивостей прямих та непрямих вимірювань параметрів траєкторії повітряного об’єкта. Предмет дослідження – математична модель та метод метрологічної атестації параметрів траєкторії повітряних об’єктів. Методи дослідження – метод статистичної лінеарізації нелінійних функція випадкових аргументів, методи перетворення координат, методи статистичного моделювання. Метрологічна атестація параметрів траєкторії повітряних об’єктів – це метод оцінювання статистичних властивостей параметрів траєкторії (залежних змінних) від статистичних властивостей прямих та непрямих вимірювань (незалежних змінних). В роботі розглянута та проаналізована модель траєкторії руху повітряного об’єкта в місцевій сферичній системі координат та метод метрологічної атестації параметрів траєкторії повітряних об’єктів в декартовій системі координат. Розроблений метод дозволяє оцінити статистичні властивості (математичне очікування та дисперсія) просторових координат повітряного об’єкта в декартовій системі координат для кожного моменту часу в залежності від статистичних властивостей непрямих вимірювань кутів горизонтування платформи оптико-електронної станції (x , z , y ) та параметрів траєкторії повітряного об’єкта в сферичній системі координат ( , , ) t t t   D , t 1,T

Опис

Ключові слова

прямокутна система координат, метрологічна атестація, траєкторія повітряних об’єктів

Бібліографічний опис

Шабанов І. В. Математична модель та метод метрологічної атестації параметрів траєкторії повітряних об’єктів : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / І. В.Шабанов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 58 с.

DOI