Публікація:
Дослідження ефективності завадостійких блокових кодів

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи: дослідити енергетичну ефективність алгебраїчних блокових кодів. Об'єкт дослідження: двійкові коди БЧХ. Метод дослідження: побудова залежностей імовірності бітової похибки від відношення сигнал/завада методом комп'ютерного моделювання. Визначення енергетичного виграшу від кодування. Порівняння отриманих результатів з граничними залежностями. Розроблена методика оцінки енергетичної ефективності двійкових блокових кодів. Розраховано і порівняно енергетичний виграш різних кодів з сигналами без використання перешкодостійкого кодування. Визначена якість кодів шляхом порівняння їх з граничними залежностями.

Опис

Ключові слова

завадостійке кодування, енергетична ефективність, двійкові блокові коди, система передачі інформації, енергетичний виграш від кодування, відношення сигнал/завада, імовірність похибки, кодова відстань, граничні залежності

Бібліографічний опис

Бугаєц А. В. Дослідження ефективності завадостійких блокових кодів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / А. В. Бугаєц ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 93 с.

DOI