Публікація:
Використання методів фотограмметрії для визначення типу перешкод мобільними роботами

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета дослідження – на прикладі реальних стереопар отримати числові характеристики відомих алгоритмів, які реалізують окремі етапи формування карти глибини, на основі отриманих даних синтезувати комбінований алгоритм який забезпечить високу точність побудови при невеликій обчислювальній складності. Методи дослідження – аналіз відомих алгоритмів, модельний експеримент, синтез комбінованого алгоритма, статистична обробка експериментальних даних. В роботі проведено аналітичний огляд методів побудови карти глибини по стереозображенню, досліджено відомі методи побудови карти глибини: методи ректифікації, методи пошуку пов'язаних точок, методи обробки карти глибини, синтезовано комбінований метод побудови карти глибини з підвищеною точністю, синтезований алгоритм реалізовано в середовищі MATLAB, проведено дослідження комбінованого методу з використанням тестових зображень.

Опис

Ключові слова

диспаратність, епіполярні лінії, карта глибини, обчислювальна складність, паралакс, ректифікація, стереопара

Бібліографічний опис

Осипенко А. П. Використання методів фотограмметрії для визначення типу перешкод мобільними роботами : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / А. П. Осипенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 67 с.

DOI